Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Постоянно действаща подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисия по бюджет и финанси
0 народни представители към дата
ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ БОРИСОВ
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОВАЧЕВ
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ
ДИМИТЪР ТАНЕВ ТАНЕВ
ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА
ЕМИЛ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ