Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
0 народни представители към дата
ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
АЛЕКСАНДЪР СТОЙЧЕВ СТОЙКОВ
АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ
ВЕСЕЛИН ГРИГОРОВ СПИРИДОНОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ
ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ
ЕМИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ
ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА
КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ
ПЛАМЕН ТЕНЕВ РУСЕВ
РАЛИЦА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ