Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по политиките за българите в чужбина
0 народни представители към дата
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА-ГУШЕВА
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
ЮЛИАН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
БОРИС БОРИСОВ СТАНИМИРОВ
БОРИСЛАВ РАЙЧОВ МИЛАНОВ
ДИМИТЪР КРУМОВ ТАНЕВ
ИЛИЯ ЯНКОВ ИЛИЕВ
КАТЯ НИКОЛАЕВА ПОПОВА
КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
ЛЪЧЕЗАР СТАМЕНОВ НИКИФОРОВ
МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН
МИХАИЛ ПАРАШКЕВОВ ТОДОРОВ
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
РАЛИЦА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
СТЕФАН СТАЙНОВ ЖЕЛЕВ