Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
0 народни представители към дата
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ
КИРИЛ ПЕТРОВ ЦОЧЕВ
КРАСИМИРА АРАНГЕЛОВА КОВАЧКА
ЛЪЧЕЗАР СТАМЕНОВ НИКИФОРОВ
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
ХАМИД БАРИ ХАМИД
ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ
ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ