Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия по искането на главния прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане и провеждане (продължаване) на наказателно преследване срещу Веселин Найденов Марешки, народен представител в 44-то Народно събрание
0 народни представители към дата
ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ
АЛЕКСАНДЪР МАИРОВ СИДИ
АНДОН ДИМОВ ДОНЧЕВ
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ
СИМЕОН ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ
ТАНЕР МЕХМЕД АЛИ
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
ХАЙРИ РЕДЖЕБОВ САДЪКОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ