Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
06/06/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 902-01-28, внесен от Министерския съвет на 06.06.2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д
  Относно: Законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 902-01-28, внесен от Министерския съвет на 06.06.2019 г.
  На заседание, проведено на 06.06.2019 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 902-01-28, внесен от Министерския съвет на 06.06.2019 г.
  Законопроектът беше представен от г-жа Росица Велкова – зам. министър на финансите.
  Причината за приемането на законопроекта е желанието на правителството да отговори на обществените очаквания. Годишната държавна субсидия за политическите партии и коалиции за 2019 г. ще се преизчисли на базата на действителните гласове, получени от съответната партия или коалиция, умножен по размер от 11 лв. за един получен действителен глас за периода от 1 януари до 30 юни 2019 г. и размер от 1 лв. за периода от 1 юли до 31 декември 2019 г. С намаляването на партийните субсидии от 11 лв. на 1 лв. на действително получен глас ще се реализират по-малко разходи от държавния бюджет за финансиране на дейността на политическите партии и коалиции. Бюджетната икономия за второто полугодие на 2019 г. би възлязла в размер на 14,6 млн. лв. За изпълнението на законопроекта няма да бъдат необходими допълнителни бюджетни средства. Фиксирането на субсидиите в размер 1 лв. за действително получения от партията или коалицията глас в годишен размер считано от 1 юли 2019 г. ще намали разходите по държавния бюджет и редуцираният разход на бюджета за второто полугодие ще бъде само 1 460 402 лв. При така предложената законова уредба общият размер на държавната субсидия за политическите партии и коалиции за една година при 44-ото Народно събрание би възлязла за последните две тримесечия на 2019 г. в размер на 1 460 402 лв.
  Проведоха се дебати. Г-н Йордан Цонев, от името на ПГ на ДПС, заяви, че позицията им по този въпрос е неизменна от 2001 г., когато е въведено бюджетното финансиране на партиите. Партиите или се финансират от бюджета, или от олигарси, или „инициативни бизнесмени“. Третият вариант са лъжите пред обществото – членски внос и друго. Процесът е скъп, като например в Германия субсидията е в пъти по-голяма, тъй като гласуват 50 милиона, а не 3,5 милиона души. Въпреки това приветстват идеята, че спестените пари ще се използват за строителството на детски градини и за премахване на таксата за тях. Категорично са „против“ популизма за намаляване на субсидията за партиите, защото не може една грешка в методиката да бъде причината да се случи, и партиите да изпаднат в зависимост. Г-н Румен Гечев, от името на ПГ „БСП за България“, каза, че след заседанието на групата в събота, ще излязат с официално становище по законопроекта и затова няма да гласуват днес. Допълни, че ставало дума за кризисен ПР. Народният представител Николай Александров подкрепи законопроекта, като изтъкна, че ако парламентът приеме държавната субсидия за издръжка на политическа партия за действителен глас да стане един лев, то е редно да приеме и свобода за идеите, които съответните партии се опитват да предоставят на обществото. Г-н Йордан Апостолов подкрепи изказването на г-н Йордан Цонев, като допълни, че в Германия, през фондациите, политическите партии получават още около 17 евро на глас, но с ясни и точни критерии и механизми. В този смисъл счита, че трябва да се каже как ще се финансират партиите, ще има ли прозрачност, или ще има пълно задкулисие. Г-жа Менда Стоянова заяви, че за нея има техническа грешка в методиката, която правилно е била прилагана досега. Тя касае единствено и само квадратчето „не подкрепям никого“, а броят на гласовете в това квадратче не е трябвало да бъдат включвани в общия брой на действителните гласове. Противно на г-н Апостолов, г-жа Стоянова изтъкна, че законодателната инициатива на МС произлиза от народа, а не от външни сили. Освен това, за намаляване на субсидията всяка година е имало предложения: през 2014 г. и 2015 г. – от представители на БСП; през 2016 г. – от Реформаторския блок, а през 2018 г. – от ВОЛЯ. Всяка година партия ГЕРБ, и в частност Комисията по бюджет и финанси са изразявали становището, че субсидията е нужна, ако искаме да има достатъчно политически партии, които са онази форма, чрез която се проявява демокрацията в една държава.
  След провелата се дискусия, членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати:
  С 10 гласа „за”, 1 глас „против“, 1 глас „въздържал се” и 7 присъстващи, неучастващи в гласуването, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 902-01-28, внесен от Министерския съвет на 06.06.2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума