Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
20/02/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове,№ 054-01-10/ 12.02.2020г., внесен от народните представители Ивелина Василева и Евгения Ангелова.

2.Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020г., № 002-00-3/ 27.01.2020г.
Форма за търсене
Ключова дума