Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
04/06/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси, № 002-01-18/ 21.05.2020 г., внесен от Министерския съвет.

2.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 054-01-43/ 15.05.2020г., внесен от Красимир Ципов и гр.н.п. – второ гласуване.
Форма за търсене
Ключова дума