Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
11/06/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа,
№ 002-01-19/ 27.05.2020г. , внесен от Министерския съвет.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-50/ 04.06.2020г., внесен
от Валери Симеонов и гр.н.п.
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-51/ 05.06.2020г., внесен
от Даниела Дариткова и гр.н.п.
Форма за търсене
Ключова дума