Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
24/06/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020г.,№ 002-01-21, внесен на 18.06.2020г. от Министерския съвет.
2.Законопроект за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020г.,№ 054-01-46/ 28.05.2020г., внесен от Георги Йорданов и гр.н.п.
3.Законопроект за ратифициране на Междуправителственото споразумение между Република България и Република Гърция относно междусистемна газова връзка Гърция - България (Проект IGB), подписано в София на 10.10.2019 г.№ 002-02-7/ 18.06.2020г.
4.Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ и на кандидат за член на Комисията за финансов надзор, подпомагащ политиката й по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари,
усъвършенстване на надзорната практика и защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица,представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси,
както и процедурата за избор от Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума