Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
16/07/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1.Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република България
и Международната банка за възстановяване и развитие ("Световна банка") за предоставяне на подкрепа за Офис на Световната банка в Република България от 12 април 2019 г.,№ 002-02-10/26.06.2020г.
2.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-51/ 05.06.2020 г. – второ гласуване.
3.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 054-01-65 / 10.07.2020г., внесен от Менда Стоянова и гр.н.п.
4.Изслушване на кандидатите за заместник-председател и член на Комисията за финансов надзор.
5.Проект на решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на публичните средства и дейността на Българската национална телевизия, като първостепенен разпоредител с бюджет и одит за ефективността на надзорната дейност, осъществявана от Съвета за електронни медии върху националните обществени доставчици на медийни услуги, № 054-02-34/15.07.2020г., внесен от Мария Илиева и гр.н.п.
Форма за търсене
Ключова дума