Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
09/09/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Законопроект за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.,
№ 002-01-43/03.09.20г., внесен от МС.

2. Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.,
№ 002-01-42/ 03.09.20г., внесен от МС.

3. Разни.

ЗАСЕДАНИЕТО СЕ ИЗТЕГЛЯ ПОЛОВИН ЧАС СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЛЕНАРНОТО!
Форма за търсене
Ключова дума