Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
29/10/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 002-01-54/22.10.2020г., внесен от Министерския съвет.

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 002-01-57/27.10.2020г., внесен от Министерския съвет.
Форма за търсене
Ключова дума