Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
15/02/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Законопроект за платежните услуги и платежните системи, № 702—01-29/16.10.2017 – второ гласуване.

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 702—01-53/ 04.12.2017 – второ гласуване.

3. Проект на решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода от 10.05.2017 г. до 31.01.2018 г., № 854-02-11/ 01.02.2018 г., внесен от Корнелия Нинова и гр.н.п.
Форма за търсене
Ключова дума