Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
17/07/2019, 14:15
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Законопроект за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB "Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка" (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA "Боеприпаси в подкрепа на F-16" (Munitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD"Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги" (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR "Многофункционална система за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване" (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment), № 902-02-19/ 15.07.2019 г., внесен от Министерския съвет.

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 902-01-37/ 15.07.2019 г., внесен от Министерския съвет.

3. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България за 2018г., № 902-00-19/ 11.07.2019 г., внесен от Министерския съвет.
Форма за търсене
Ключова дума