Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
18/09/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, № 902-01-45/ 02.09.2019, внесен от Министерския съвет.

2. Законопроект за допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица № 854-01-88/ 13.12.2018, внесен от Александър Сабанов и гр.н.п, - второ гласуване.

3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума