Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
13/03/2019 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 953-03-16/13.03.2019 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 954-01-8, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители нa 18.02.2019 г. и законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 954-01-14, внесен от Мустафа Сали Карадайъ и група народни представители нa 06.03.2019 г.

  На свое заседание, проведено на 13 март 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 954-01-8, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители нa 18.02.2019 г. и законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 954-01-14, внесен от Мустафа Сали Карадайъ и група народни представители нa 06.03.2019 г.
  На заседанието присъства от Министерството на външните работи – г-н Васил Дурев – юрисконсулт в дирекция „Правна“.
  От името на вносителите законопроектът за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 954-01-8, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители, беше представен от г-н Кирилов, който посочи, че с него се цели да се възстанови правното действие на нормите относно отчитането на преференциите във всички видове избори по Изборния кодекс преди тяхната промяна на 14 февруари 2019 г. в приетия на второ четене законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс № 853-03-91 от 19.12.2018г.
  Със законопроекта се цели да се отрази обществения интерес и да се запазят действалите правила за отчитането на преференциалния вот.

  Г-н Хамид Хамид представи мотивите на законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 954-01-14, внесен от Мустафа Сали Карадайъ и група народни представители. Той посочи, че със законопроекта се цели да се отменят правилата за образуване на избирателни секции извън страната и се предлага въвеждането на видеонаблюдение във всяка секционна избирателна комисия през целия изборен ден.
  Законопроектът предлага промени относно изискванията за уседналост при провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България, както и за общински съветници и кметове.
  Въвежда се възможността за използването на майчин език по време на предизборната кампания като г-н Хамид отбеляза, че в случаите когато кампанията се води на чужд език, се осигурява превод на български език.

  В дискусията взеха участие народните представители Данаил Кирилов и Христиан Митев.
  Г-н Митев посочи, че няма да подкрепи законопроекта предложен от Мустафа Сали Карадайъ и група народни представители като мотивите са обусловени от чл. 82, ал. 3 от ПОДНС. Той отбеляза, че относно законопроекта предложен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители няма единна позиция в ПГ „Обединени патриоти“, като ПП „ВМРО“ – подкрепят проекта на закон, а ПП „НФСБ“ – ще се въздържи от подкрепа, поради изключително ниския праг на преференции при избори за общински съветници и кметове.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси:
  - с 9 гласа „за”, 2 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 954-01-8, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители нa 18.02.2019 г.
  - с 2 гласа „за”, 2 гласа „против“ и 8 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 954-01-14, внесен от Мустафа Сали Карадайъ и група народни представители нa 06.03.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума