Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
14/03/2019

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх.№ 953-03-17/19.03.2019 г.

  Относно: изслушване на предложените кандидати за членове на Централната избирателна комисия

  На свое заседание, проведено на 14 март 2019 г., Комисията по правни въпроси проведе изслушване на предложените кандидати за членове на Централната избирателна комисия, в съответствие с раздел IV от Решение на Народното събрание за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на членове на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по правни въпроси, за предлагане и избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия, приети на 21 февруари 2019 г., обн. в ДВ, бр. 16 от 22 февруари 2019 г.

  На заседанието присъства от асоциация „Прозрачност без граници“ – г-жа Ваня Нушева.
  Председателят на Комисията по правни въпроси представи процедурата за провеждане на изслушване на кандидатите за членове на Централната избирателна комисия в съответствие с раздел IV от процедурните правила.
  Г-н Кирилов отбеляза, че в Народното събрание са постъпили предложения за членове на Централната избирателна комисия от неправителствените организации. Той уточни, че от Управителния съвет на „Българска асоциация по политически науки“ е предложен г-н Димитър Димитров; от сдружение „Национално движение за българските граждани“ е предложен г-н Тодор Галунов и от „Европейска асоциация за защита на човешките права – България“ е издигната кандидатурата на г-жа Румяна Дечева. Беше добавено, че до парламентарна група „БСП за България“ е постъпило предложение от сдружение „Професионално обединение на държавните служители“, което предлага кандидатурата на г-жа Камелия Нейкова. Всички постъпили предложения са предоставени на народните представители и парламентарните групи.
  Председателят на Комисията по правни въпроси посочи, че в срока, определен в процедурните правила, са постъпили двадесет предложения за членове на Централната избирателна комисия, направени от народни представители, парламентарни групи, както и партии и коалиции, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент. Той добави, че към предложенията са представени всички изискуеми документи, съгласно раздел I, т. 3 от процедурните правила, които са публикувани на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
  След проверка на представените документи се установи, че всички кандидати отговарят на условията по чл. 50, ал. 1 от Изборния кодекс за заемане на длъжността член на Централната избирателна комисия.
  В съответствие с раздел III от процедурните правила е извършена проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Проверката по чл. 25 от закона не е установила принадлежност на лицата, кандидати за членове на Централната избирателна комисия, като резултатите са отразени на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
  След извършена служебна проверка съобразно изискванията на чл. 50, ал. 3, т. 1 от Изборния кодекс беше констатирано, че кандидатите за членове не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление. Резултатите от проверката са публикувани на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
  От „Асоциация Френско-Български Форум“ са постъпили въпроси към кандидатите за членове на Централната избирателна комисия.
  На основание раздел IV, т. 3 от процедурните правила изслушването се проведе по реда на постъпване на кандидатурите.
  Кандидатът за член на Централната избирателна комисия г-н Ивайло Ивков беше представен от г-н Димитър Делчев, представляващ коалиция от партии „Реформаторски блок“, представена в Европейския парламент. Той изтъкна, че г-н Ивков има повече от 26 години юридически стаж, в кариерата си е пледирал пред всички съдебни инстанции на Република България и има сериозен опит пред всички международни арбитражи и органи в областта на спортното, и в частност, на футболното право. Г-н Делчев посочи, че г-н Ивков е член на Централната избирателна комисия от март 2014 г. и има умения и опит в произвеждането на всички видове избори, местни и национални референдуми. Вносителят на кандидатурата добави, че кандидатът е изключителен професионалист, има сериозна репутация и е една достойна кандидатура за член на Централната избирателна комисия.
  В представянето си г-н Ивков допълни, че има опит в изборния процес, тъй като е член на действащата Централна избирателна комисия, като добави, че предизвикателство в работата на новия състав ще бъде машинното гласуване и мерките за осигуряване на киберсигурност. Той отбеляза, че за повишаване доверието в Централната избирателна комисия е необходимо да се спазват принципите на независимост, безпристрастност и компетентност. В отговор на поставените въпроси, г-н Ивков уточни, че има опит в провеждането на избори, обучавал е членове на избирателни комисии и добави, че работата му като арбитър в Съюза на европейските футболни асоциации е съвместима с дейността му в Централната избирателна комисия.
  Народният представител Кръстина Таскова представи кандидатурата на г-жа Кристина Цанкова-Стефанова за член на Централната избирателна комисия. Тя изтъкна, че кандидатът за член, предложен от парламентарната група "Воля - Българските Родолюбци", е магистър по икономика и управление на търговията със специализация „Финанси и банково дело“, и има 14 годишен стаж в банковия сектор. Г-жа Цанкова-Стефанова е била дългогодишен управител на банков клон и финансов анализатор, като кариерата й преминава в три банкови институции. От 2017 г. тя е член на Централната избирателна комисия.
  Г-жа Цанкова-Стефанова акцентира върху необходимостта от провеждане на обучения, които да бъдат насочени както към членовете на избирателните комисии, така и към самите избиратели.
  Кандидатурата на г-жа Катя Иванова за член на Централната избирателна комисия, предложена от Коалиция "България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден", беше представена от г-н Явор Хайтов, който посочи, че г-жа Иванова е настоящ член на Централната избирателна комисия и има повече от 30 години общ юридически стаж като адвокат в Адвокатска колегия - Перник. Той добави, че г-жа Иванова е магистър по право от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и притежава и допълнителна професионална квалификация „Магистър по международни отношения – право на Европейския съюз“ със специалност „Международни отношения“.
  В представянето си г-жа Иванова наблегна върху досегашната си работа като член на Централната избирателна комисия и направи препоръка за спазване на принципа за приемственост в състава на Централната избирателна комисия.
  Народният представител Хамид Хамид представи кандидатурата на г-жа Севинч Солакова за член и секретар на Централната избирателна комисия, предложена от парламентарната група „Движение за права и свободи“. Г-жа Солакова е юрист с повече от 20 годишен юридически стаж, завършила е Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, като има и специализация по международни отношения. Професионалният й път преминава като юрисконсулт, секретар по юридическите въпроси на Президента на Република България в периода 1997-2002 г., както и като директор на дирекция „Правна“ в Министерството на земеделието и храните. Била е член на Централната избирателна комисия в периода 1995-2005 г., като от 2011 г. до настоящия момент заема длъжността секретар на Централната избирателна комисия.
  При представяне на своите виждания за работата на Централната избирателна комисия, г-жа Солакова постави акцент върху независимостта на държавния орган, който да се превърне в гарант за свободни, честни, прозрачни, демократични и законосъобразни избори, които да обезпечат избирателните права на всички български граждани. Според г-жа Солакова е необходимо да се осигури стабилност на избирателните правила, като не се забравят и предизвикателствата, свързани с информационната сигурност.
  Кандидатурата на г-н Ерхан Чаушев за член на Централната избирателна комисия, предложена от парламентарната група „Движение за права и свободи“, беше представена от народния представител Хамид Хамид, който посочи, че г-н Чаушев е юрист с дългогодишен юридически стаж. Г-н Хамид уточни, че кандидатът е завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е работил като юрисконсулт в „Метални конструкции холдинг“ ЕАД – София и „Химко“ АД – Враца, бил е член на Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол в периода 2002-2010 г., а от 2007 г. до настоящия момент е член на Централната избирателна комисия.
  Г-н Чаушев наблегна върху нуждата от по-ефективно обучение на членовете на избирателните комисии и опростяването на дидактичните материали и допълни, че голямо предизвикателство на предстоящите европейски избори ще бъдат въвеждането на машинното гласуване, осигуряването на технически специалисти и охрана, съхраняването и логистиката на машините, изработването на техническата спецификация и подготовката на книжата за обществената поръчка.
  Народният представител Емил Димитров представи кандидатурата на г-н Бойчо Арнаудов за член на Централната избирателна комисия, предложен от народните представители Валери Симеонов, Искрен Веселинов, Явор Нотев, Христиан Митев и Емил Димитров. Г-н Димитров заяви, че г-н Арнаудов е магистър по международни отношения и право с придобита юридическа правоспособност и добави, че кандидатът е натрупал професионален опит на длъжности като юрисконсулт, старши експерт към кабинета на Главния секретар на Министерския съвет на Република България, а в периода 2014-2016 г. е бил експерт в дирекция „Международна дейност“ към Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет. Народният представител допълни, че г-н Арнаудов е член на Централната избирателна комисия от 2016 г.
  В представянето си г-н Арнаудов допълни, че е избран за член на Централната избирателна комисия в активен избирателен период през 2016 г. и е бил наблюдател на избори през 2017-2018 г.
  Кандидатурата на г-жа Таня Йосифова за член и заместник-председател на ЦИК, предложена от народните представители Валери Симеонов, Искрен Веселинов, Явор Нотев, Христиан Митев и Емил Димитров, беше представена от г-н Христиан Митев. Той посочи, че г-жа Йосифова е доцент в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство с над 19 години юридически стаж и допълни, че е завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Народният представител Христиан Митев добави, че от 2008 г. г-жа Йосифова е доцент по гражданско и семейното право и е преподавател в Академията на МВР и Югозападния университет „Неофит Рилски“, като има издадени редица монографии, научни статии и студии. Той уточни, че от 2008 г. кандидатът е арбитър към Арбитражния съд на Българската стопанска камара, а от 2010 г. е вписана като адвокат в Софийската адвокатска колегия.
  В представянето си г-жа Йосифова посочи, че ще работи за засилване на взаимодействието на специализирания орган с държавните органи, като Държавна агенция „Електронно управление“, и неправителствени организации и подчерта, че е необходимо провеждането на успешно обучение и разяснителни кампании под вещото ръководство на Централната избирателна комисия.
  Народният представител Крум Зарков представи кандидатурата на г-жа Силва Дюкенджиева, издигната от парламентарната група „БСП за България“. Той заяви, че г-жа Дюкенджиева е магистър по право, с придобита юридическа правоспособност и повече от 16 години юридически стаж. Тя е била член на Централната избирателна комисия за местни избори през 2007 г., на Централната избирателна комисия за избиране на народни представители през 2009 г., на Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България през 2009 г., както и в периода 2011-2014 г. Г-н Зарков добави, че професионалният опит на г-жа Дюкенджиева включва работата й като главен експерт в Правния съвет към администрацията на Президента на Република България и в Дирекция „Правна“ към Министерството на отбраната, а от 2012 г. заема длъжността юрисконсулт в Конституционния съд на Република България.
  В представянето си г-жа Дюкенджиева изтъкна, че благодарение на дългогодишната й работа като юрисконсулт в Конституционния съд на Република България е натрупала опит и познания по прилагане на Конституцията на Република България, тълкуване на нормите в изборното законодателство и тяхното съответствие с върховния закон. Тя добави, че е била международен наблюдател и член на секционна избирателна комисия и акцентира върху необходимостта от прозрачност в работата на Централната избирателна комисия.
  Кандидатът за член на Централната избирателна комисия - г-н Николай Николов - предложен от парламентарната група „БСП за България“, беше представен от народния представител Крум Зарков, който посочи, че г-н Николов е завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1995 г. и има 22 години юридически стаж, от които над 13 години в държавната администрация. Работил е като стажант-съдия, юрисконсулт на община и банка, адвокат в Ловешка и Софийска адвокатски колегии. Г-н Николов е бил член на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в периода 2005-2010 г., в периода 2011-2018 г. е бил член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, а в периода 2010-2011 г. е член на Правния съвет на Президента на Република България. Кандидатът е доктор по право от 2011 г., с издадени монографии, научни статии и студии. През 2001 г. е бил член на Районна избирателна комисия – Ловеч за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката.
  В отговор на поставения въпрос г-н Николов подчерта, че неговото професионално развитие е било предимно в областта на публичното право. Той посочи, че знанията и опитът му, натрупани в работата му като член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, ще спомогнат за изготвянето на методическите указания относно наличието на конфликт на интереси. Г-н Николов добави, че дейността му в Централната избирателна комисия ще допринесе за неговото професионално и личностно развитие в областта на публичното право.
  Кандидатурата на г-жа Силвия Стойчева за член на Централната избирателна комисия, предложена от парламентарната група „БСП за България“, беше представена от народния представител Крум Зарков, който заяви, че г-жа Стойчева е политолог по образование с дългогодишен професионален и политически опит, тъй като е била народен представител в 40-то Народно събрание. Той посочи, че кандидатът има познания и в местното самоуправление, тъй като е била общински съветник и председател на Общински съвет. Народният представител добави, че г-жа Стойчева е анализатор на обществените настроения, помага активно в работата на делегацията на българските социалисти в Европейския парламент, като акцентира върху притежаваните от нея професионални, нравствени и етични качества, както и толерантно отношение, включително и към политическите й опоненти.
  В представянето си г-жа Стойчева уточни, че е участвала във всички изборни кампании от 1997 г. в качеството й на наблюдател, застъпник и представител на партия и подчерта, че познава изборния процес и има опит в подготовката и обучението на членове на секционни избирателни комисии.
  Народният представител Крум Зарков представи кандидатурата на г-н Емил Войнов за член на Централната избирателна комисия, предложена от парламентарната група „БСП за България“, като посочи, че г-н Войнов е специалист по информационни и комуникационни технологии. Г-н Зарков допълни, че кандидатът познава изборния процес в детайли, като е участвал практически във всички избори, провеждани в страната. Г-н Войнов е завършил Висшия машинно-електротехнически институт - София с магистърска степен по организация на промишленото производство и специалност „Икономика и управление на промишлеността“ и е магистър по радиоелектроника.
  В представянето си г-н Войнов добави, че е ангажиран с изборния процес от 29 години, участвал е и е обучавал секционни и районни избирателни комисии, организирал е подбор на кандидатури и е давал методически указания. Той акцентира върху необходимостта от усъвършенстване на образците на изборните книжа и създаването на обучително звено, което да подобри и квалифицира членовете в избирателните комисии. В отговор на поставените въпроси кандидатът уточни, че под формата на тест може да се обобщят знанията на участниците в изборния процес от подреждане на секцията до съхраняване и логистика на изборните материали и книжа. Той акцентира върху необходимостта от незабавно възлагане на обществена поръчка за осигуряване на необходимите устройства за реализиране на машинното гласуване на предстоящите избори.
  Кандидатурата на г-жа Цветанка Георгиева за член на комисията, предложена от парламентарната група „БСП за България“, беше представена от народния представител Крум Зарков, който заяви, че почти целият трудов и професионален стаж на г-жа Георгиева е свързан с изборите и допълни, че тя е била ръководител на отдел „Избори“ на Националния съвет на Българската социалистическа партия и отлично познава изборния процес. Предложеният кандидат е завършила Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Българска филология“ и квалификация „Специалист по български език и литература“. Има повече от 27 години общ стаж, от които 16 години в отдел „Избори“ на Националния съвет на Българската социалистическа партия.
  Г-жа Георгиева подчерта, че е участвала в организирането на 15 национални избора и не по-малко от 300 нови и частични местни избора и допълни, че е участвала в избори и като кандидат за кмет и общински съветник. Тя се присъедини към виждането за подобряване на дейността на обучителното звено на Централната избирателна комисия и посочи, че има опит при провеждане на избори.
  Г-н Крум Зарков представи кандидатурата на г-жа Таня Цанева за член на комисията, предложена от парламентарната група „БСП за България“, като посочи, че тя е действащ член на Централната избирателна комисия. Г-жа Цанева е завършила Софийския университет “Св. Климент Охридски”, специалност „Право“ и от 1994 г. активно подкрепя свободното упражняване на гражданските и избирателните права чрез дейността си в сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“. През 2014 г. г-жа Цанева е била член на изборния борд за прозрачни и демократични избори към Министерския съвет, работила е като експерт по изборно законодателство към 42-рото Народно събрание и е участвала като наблюдател в изборните процедури в над 20 държави.
  В допълнение към представянето г-жа Цанева допълни, че е член на действащата Централна избирателна комисия и счита, че дейността на обучителното звено може да се подобри. В отговор на поставените въпроси г-жа Цанева добави, че Централната избирателна комисия не я е определила като лице за контакт с обществения съвет, но винаги е участвала в работата му.
  Кандидатурата на г-жа Стефка Стоева за председател и член на Централната избирателна комисия, предложена от народните представители Цветан Цветанов и Данаил Кирилов, беше представена от народния представител Данаил Кирилов, който посочи, че г-жа Стоева е юрист с високи професионални и нравствени качества, за които свидетелстват 40 годишният й професионален опит и работата във всички звена и органи на съдебната система. Той добави, че г-жа Стоева е избрана за конституционен съдия през 2009 г. от квотата на Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд и се ползва с безупречна репутация. Тя е била съдия в Софийския окръжен съд, Върховния съд на Република България и Върховния административен съд. Като председател на четвърто отделение на Върховния административен съд е натрупала значителен опит в административното правораздаване и изборното законодателство.
  По време на изслушването г-жа Стоева обяви, че ще бъде принципен и безпристрастен член на Централната избирателна комисия и ще е подчинена единствено на Конституцията и законите на Република България. Тя добави, че ще работи за повишаване доверието в изборните органи при спазване на принципите на приемственост в работата, равнопоставеност между членовете и неутралитет. Акцент в работата на Централната избирателна комисия г-жа Стоева постави върху предизивикателството да се обучат и квалифицират за кратко време голям брой хора. На поставените въпроси г-жа Стоева уточни, че е възможно да се направи анализ на невалидните бюлетини и причините за тяхната невалидност и добави, че принципът на публичност на заседанията на Централната избирателна комисия трябва да се спазва.
  От името на вносителите, кандидатурата на г-н Георги Баханов за член на Централната избирателна комисия беше представена от народния представител г-жа Мария Илиева, която отбеляза, че г-н Баханов има повече от 20 години юридически стаж. Започва кариерата си като адвокат в Адвокатска колегия – гр. Благоевград, като в периода 2003 – 2007 г. е председател на Общинска избирателна комисия. Тя посочи, че кандидатът е бил заместник областен управител в периода 2009 – 2013 г., а от 2014 г. е член на Централната избирателна комисия. Г-н Баханов е отличен специалист по изборно законодателство и със своите знания и опит ще допринесе за успешната дейност на Централната избирателна комисия.
  При представянето на своята концепция г-н Баханов отбеляза, че фокусът на работа на Централната избирателна комисия трябва да бъде върху обучението на членовете на избирателните комисии, като уточни, че в комисиите участват около 96 хиляди граждани. В отговор на поставения въпрос той добави, че през 2014 г. членовете са работили в условията на нов Изборен кодекс при няколко последователни избора. По повод обучението на участниците в изборния процес и възприетия модел на стъпаловидно обучение, а именно: общинската избирателна комисия да обучава районната, а районната да обучава секционната, той уточни, че трябва да се търсят по-ефективни модели на обучение.
  Народният представител Анна Александрова представи кандидатурата на г-жа Йорданка Ганчева за член на Централната избирателна комисия и добави, че тя е завършила Юридическия факултет на Техническия университет в гр. Варна, специализирала е морско право и е била докторант в катедра „Обща теория на правото и наказателноправни науки“, специалност „Криминология“. Народният представител посочи, че г-жа Ганчева е работила като юрист в Областна администрация – Варна и Министерство на отбраната, а от 2014 г. е член на Централната избирателна комисия. Г-жа Александрова подчерта опита на кандидата, натрупан като наблюдател на президентските избори в Република Хърватска през 2014 г., регионалните избори във Франция през 2015 г., референдумът във Великобритания през 2016 г. за напускане на Европейския съюз, общинските избори в Грузия през 2017 г., президентските избори в Русия през 2018 г. и участието й като наблюдател на местните избори в Южна Корея.
  В допълнение на изложеното г-жа Ганчева отбеляза, че е участвала в множество обучения, конференции, научни форуми и проекти, свързани с избирателния процес, и е била член на общинска, районна и секционна избирателна комисия. Тя добави, че подкрепя оптимизирането на методическите указания и набеляза като важни цели приемането на пътната карта за експерименталното дистанционно електронно гласуване до 31 март 2020 г., както и създаването на техническо звено, което съвместно с Държавна агенция „Електронно управление“, да обезпечи въвеждането на този модел на гласуване.
  Кандидатурата на г-жа Мария Бойкинова беше представена от народния представител Иглика Иванова-Събева, която посочи, че кандидатът е правоспособен юрист, работила е в отдел „Общинска собственост“ и „Отчуждаване на недвижими имоти“ към Столична община. От март 2001 г. е вписана като адвокат, а през 2014 г. е избрана за член на Централната избирателна комисия. Г-жа Събева добави, че г-жа Бойкинова е подготвен юрист в областта на изборния процес и счита, че с опита си ще подпомогне работата на Централната избирателна комисия.
  Г-жа Бойкинова добави, че в Централната избирателна комисия е ръководител на група „Жалби и сигнали“, била е член на Секционна избирателна комисия и отбеляза, че подкрепя машинното гласуване, но счита, че въвеждането му следва да се осъществи поетапно. По повод идеята за анализ на причините за съставянето на недействителни бюлетини тя предложи проверката да бъде направена по признак – допуснати грешки.
  От името на вносителите, кандидатурата на г-н Александър Андреев беше представена от народния представител Десислава Атанасова, която посочи, че г-н Андреев е завършил Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, специалност „Право“, и е дипломиран икономист по специалност „Счетоводство и контрол“. Кандидатът е хоноруван преподавател по право на интелектуалната собственост и е асистент по международно частно право. Г-н Андреев е участвал в множество национални и международни проекти и е международен наблюдател в парламентарни, президентски и местни избори, и национални референдуми. Предложеният кандидат е автор на редица статии и публикации, член е на Централната избирателна комисия в периода от 2009 г. до 2011 г., като от 2013 г. до настоящия момент е член и говорител на Централната избирателна комисия.
  Г-н Андреев посочи, че основното задължение на Централната избирателна комисия е провеждането на честни, прозрачни, демократични и свободни избори.
  Народният представител Данаил Кирилов представи кандидатурата на г-н Мирослав Джеров и добави, че той е завършил Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, специалност „Право“ през 1999 г. От тогава кандидатът практикува като адвокат в сферата на гражданското право и интелектуалната собственост. Г-н Джеров е подготвен юрист с дългогодишен юридически опит и отговаря на законовите изисквания за заемане на длъжността член на Централна избирателна комисия, а с опита си ще спомогне за успешната работа на комисията.
  Г-н Джеров благодари за възможността да бъде изслушан и изложи като основен принцип в работата на Централната избирателна комисия приемствеността в знанията, практиките и дейността на органа, за да се осигурят честни, прозрачни и законосъобразни избори.
  От името на вносителите, кандидатурата на г-н Димитър Димитров беше представена от председателя на Комисията по правни въпроси, който отбеляза, че г-н Димитров е безспорен специалист, с богат професионален опит в областта на изборния процес и уточни, че кандидатът е предложен от неправителствената организация „Българска асоциация за политически науки“. Г-н Димитров има магистърска степен по специалност „Социология“ от Института по Социология към Варшавския университет и Философския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Г-н Кирилов посочи, че в периода от 1992 г. до 2018 г. г-н Димитров заема длъжностите асистент и главен асистент към Софийския университет “Св. Климент Охридски”, катедра „Политология“, преподавател е в катедри „Социология“ и „Публична администрация“ и провежда курсове, свързани с политическо поведение, електорална социология, избори и избирателни системи. В допълнение беше посочено, че кандидатът е бил член на четири състава на Централната избирателна комисия в периода от 1994 г. до 2005 г., а от 1996 г. е експерт в Офиса на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа за Демократични институции и човешки права, отдел „Наблюдение на избори във Варшава“ и като експерт по администриране на изборния процес е взел участие в повече от 20 мисии за наблюдение на избори.
  Г-н Димитров благодари на действащия състав на Централната избирателна комисия за работата му, както и за издигнатата му кандидатура. Той добави, че е участвал в секционни, районни и общински избирателни комисии, като определи въвеждането на машинното гласуване като дискусионно.
  След проведеното изслушване и въз основа на представените документи, народните представители се обединиха около становището, че кандидатите отговарят на законовите изисквания за членове на Централната избирателна комисия, по отношение на тях не са представени данни, които да поставят под съмнение нравствените и професионалните им качества, както и че всички кандидати притежават необходимата квалификация и опит, специфична подготовка и лична мотивация, ползват се с безупречна професионална репутация и обществена подкрепа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума