Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
04/06/2019 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 953-03-40/04.06.2019 г.

  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 902-02-13, внесен от Министерски съвет нa 16.05.2019 г.

  На свое заседание, проведено на 4 юни 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 902-02-13, внесен от Министерски съвет нa 16.05.2019 г.

  На заседанието присъстваха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството – г-н Валентин Йовев – заместник-министър и г-жа Цветелина Атанасова – началник отдел „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“.
  Г-н Йовев представи законопроекта, като подчерта, че подписаното на 8 април 2019 г. споразумение продължава линията на засилено сътрудничество между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, в контекста на подписания на 1 септември 2015 г. Меморандум за разбирателство за партньорство и подкрепа при усвояване на Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.
  Беше отбелязано, че предвид новите предизвикателства пред регионалната политика, проектът с Международната банка за възстановяване и развитие ще се съсредоточи върху подкрепа на административния капацитет и подпомагане на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в структурирането и функционирането на основните звена, отговорни за изпълнението на регионалната политика за следващия програмен период, включително и за подготовката на новия национален документ за стратегическо и териториално планиране за периода 2021 – 2030 г.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 10 гласа „за”, 5 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 902-02-13, внесен от Министерски съвет нa 16.05.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума