Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
25/04/2018

  Доклад на комисия
  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх.№ 853-03-35/30.04.2018 г.

  Относно: проект на решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 854-02-20, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 19 април 2018 г.

  На свое заседание, проведено на 25 април 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди проект на решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 854-02-20, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 19.04.2018 г.
  Проектът за решение беше представен от г-н Крум Зарков, който посочи, че начинът на формиране на основното месечно възнаграждение на народните представители трябва да бъде променен и не трябва да се преизчислява на всеки три месеца. С проекта се предлага възнаграждението на народните представители да бъде фиксиран размер от 2976 лв., което представлява възнаграждение от края на 43-то Народно събрание, и да не подлежи на преизчисляване до края на 44-то Народно събрание.
  Г-н Зарков отбеляза, че народният представител няма право на неплатен отпуск, но за сметка на това ваканциите са много по-продължителни от официалните почивни дни. Поради това се предлага ваканцията на Народното събрание да бъде от 1 до 31 август, а по коледните и великденски празници народните представители да почиват толкова, колкото са официалните неработни дни.

  В обсъждането взеха участие народните представители Христиан Митев, Димитър Лазаров, Крум Зарков, Симеон Найденов, Пенчо Милков и Данаил Кирилов.
  Народните представители Христиан Митев, Димитър Лазаров и Симеон Найденов изразиха отрицателното си становище към проекта на решение.
  В хода на дискусията г-н Кирилов предложи нова редакция на параграф 3, като чл. 5 се измени, както следва: „Народните представители получават месечно възнаграждение на база от 2 976 лв., умножени по коефициент на участие, който се формира от броя на гласуванията на народния представител спрямо всички гласувания за отчетния период.”

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 6 гласа „за”, 1 гласа „против“ и 10 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приеме Проекта на решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 854-02-20, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 19 април 2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума