Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
17/06/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане на Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2019 г., № 011-00-9, внесен от Висшия съдебен съвет на 29.05.2020 г.
2. Обсъждане на Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2019 г., № 011-00-7, внесен от Висшия съдебен съвет на 29.05.2020 г.
3. Обсъждане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2019 г., № 011-00-8, внесен от Висшия съдебен съвет на 29.05.2020 г.
4. Обсъждане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2019 г., № 011-00-5, внесен от Висшия съдебен съвет на 29.05.2020 г.
5. Обсъждане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2019 г., № 011-00-6, внесен от Висшия съдебен съвет на 29.05.2020 г.
Форма за търсене
Ключова дума