Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
23/09/2020, 11:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Обсъждане за Указ № 184 на Президента на Република България, постъпил на 17.09.2020 г., за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, приет от Народното събрание на 3 септември 2020 г. и мотивите към указа.

2. Обсъждане и приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването им в Комисията по правни въпроси и за избор на председател на Централната избирателна комисия.
Форма за търсене
Ключова дума