Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
17/07/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г, .№ 902-00-19, внесен от Министерски съвет нa 11.07.2019 г.

2. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902-01-32, внесен от Министерски съвет на 24.06.2019 г.
Форма за търсене
Ключова дума