Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
22 народни представители към дата
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ
БОРИС ПЕТКОВ КЪРЧЕВ
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА
ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА
ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
ДИМИТЪР КРУМОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ
КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ