Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Среща на ръководството на Комисията по икономическа политика и туризъм в състав: Петър Кънев – председател, Даниела Савеклиева – заместник-председател и Маргарита Николова – заместник-председател, и председателят на Комисията по наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата – Емил Димитров, с представители на Националната асоциация на тютюнопроизводителите, българска асоциация на търговците на тютюневи изделия и Българска асоциация на тютюневата индустрия.
07/06/2017
На 6 юни 2017 г. (вторник) ръководството на Комисията по икономическа политика и туризъм в състав: Петър Кънев – председател, Даниела Савеклиева – заместник-председател и Маргарита Николова – заместник-председател, и председателят на Комисията по наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата – Емил Димитров, проведоха среща с представители на Националната асоциация на тютюнопроизводителите, българска асоциация на търговците на тютюневи изделия и Българска асоциация на тютюневата индустрия.

На срещата бяха дискутирани актуални теми, свързани с регулацията на тютюневите изделия и веригата на доставките в сектора.

Изразено беше становище срещу излишното разширяване на ограниченията върху рекламата на тютюневите изделия, тъй като Законът за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия е изцяло съобразен с Европейската директива.
Изразено беше безпокойство от евентуалните последици от такава забрана, която ще доведе до нестабилност, несигурност и негативно въздействие върху всички българи със заетост в сектора на тютюна по цялата верига за доставка (18 000 търговски обекта и около 100 000 работници, които работят в сектора).
Участниците в дискусията се обединиха около тезата, че основната цел е увеличаване на приходите.
Изразена беше готовност от страна на двете комисии за бъдещо сътрудничество и обсъждане на конкретни предложения от страна на бизнеса във връзка с предстоящото влизане в сила от май 2019 г. на разпоредбите на Директива 2014/40.

2017