Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
27/02/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 953-01-7 от 28.02.2019 г.

  по Законопроекта за ратифициране на Споразумението за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, № 902-02-6, внесен от Министерски съвет на 18.02.2019 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по Законопроекта за ратифициране на Споразумението за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, № 902-02-6, внесен от Министерски съвет на 18.02.2019 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 27 февруари 2019 г., разгледа и обсъди Законопроекта за ратифициране на Споразумението за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството( МРРБ) на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
  На заседанието присъстваха: от Министерството на регионалното развитие: Деница Николова - заместник – министър и Цветелина Атанасова – началник – отдел.
  Законопроектът бе представен от Деница Николова.
  Според вносителя целта на предложения законопроект е да се направи задълбочен анализ на действащото законодателство и оценка на състава и работата, ръководството и правомощията на органите за управление на регионалното развитие и източниците за финансиране.
  В рамките на Споразумение между МРРБ и Центъра за предприемачество на ОИСР ще се извършване изследване „Преглед на многостепенното управление – как многостепенното управление и децентрализацията да бъдат успешни за регионалното развитие в България”. Проектът ще включва срещи в България, както и събиране на данни. Споразумението е в сила до 30 април 2020 г.
  Във връзка с финансовото обезпечаване на дейността на споразумението МРРБ ще направи доброволна вноска в размер на 330 хиляди евро за покриване на всички разходи по проекта. Тази вноска няма да бъде предмет на финансова отчетност.
  Като резултат от Споразумението ОИСР ще предостави на МРРБ копие от публикувания окончателен доклад.
  ОИСР не може да използва сумата за наемане на държавни служители от българските институции.
  Резултатите от проекта са собственост единствено на ОИСР и МРРБ няма право да дава достъп за изтегляне на публикациите, качени на интернет страницата на министерството.
  Мястото на арбитраж е Париж.

  След гласуване с резултати: „За” – 12 гласа, без гласов „Въздържали се” и „Против”,

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, № 902-02-6, внесен от Министерски съвет на 18.02.2019 г.


  ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума