Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
18/07/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 953-01-31 от 18.07.2019 г.

  по Законопроекта за ратифициране на Рамково споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70, № 902-02-20, внесен от Министерски съвет на 17.07.2019 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по Законопроекта за ратифициране на Рамково споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70, № 902-02-20, внесен от Министерски съвет на 17.07.2019 г.


  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое извънредно заседание, проведено на 18.07.2019 г., разгледа и обсъди Законопроекта за ратифициране на Рамковото споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70.
  На заседанието присъства Лъчезар Борисов – заместник- министър на икономиката, който представи законопроекта.
  Според вносителя целта на предложения законопроект е ратификация на одобреното Рамково споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70, подписано на 11 юли 2019 г. в гр. Вашингтон, САЩ, и на 12 юли 2019 г. в гр. София, Република България.
  Рамковото споразумение е сключено във връзка с приетия от Народното събрание и актуализиран Проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет” и заложеното изискване за осъществяване на индустриално сътрудничество във връзка с изпълнението на проекта. Индустриалното сътрудничество цели увеличаване на способностите на българската индустрия в областта на отбраната и сигурността. Изисква се всеки потенциален доставчик да предложи проекти за индустриално сътрудничество в следните три области:
  • Изграждане на национални способности за логистична поддръжка на самолетите на междинно ниво на експлоатация при постигане на максимално възможното ниво на независимост при оперирането и поддръжката на самолетите в Република България.
  • Дългосрочното коопериране с българската индустрия с цел развиване на индустриални и технологични способности в Република България, чрез което ще се даде достъп на българската отбранителна индустрия до световните пазари, свързани с производството и поддръжката на продукти в областта на сигурността и отбраната.
  • Изграждане на способности в областта на сигурността и отбраната, свързани с трансфер на технологии за производство на безпилотни летателни апарати, системи за граничен контрол, видеонаблюдение.
  В последвалата дискусия народният представител Румен Гечев определи Рамковото споразумение като пожелателно, без отговорности, за което ние ще си платим.
  Народният представител Валери Симеонов определи споразумението като неангажиращо, са изпълнението на което разходите ще са за сметка на българската държава. Освен това той изрази несъгласие с погазването на първоначалното решение на Народното събрание във връзка с цени, начин на плащане и доставки. Счита, че са пренебрегнати националните интереси и националното достойнство.
  На поставените въпроси и изразените становища отговори Лъчезар Борисов.
  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 10 гласа, „Против” – 8 гласа, без „Въздържали се” ,

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Рамково споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70, № 902-02-20, внесен от Министерски съвет на 17.07.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума