Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
12/02/2020 второ гласуване

  Д О К Л А Д
  № 053-01-9 от 17.02.2020 г.

  Относно: Законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, Кралство Белгия, № 902-02-17, внесен от Министерския съвет на 28.06.2019 г., приет на първо гласуване на 30 януари 2020 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Проект!
  Второ гласуване
  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, Кралство Белгия, № 902-02-17, внесен от Министерския съвет на 28.06.2019 г., приет на първо гласуване на 30 януари 2020 г.

  ЗАКОН
  за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, Кралство Белгия
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Член единствен. Ратифицира Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, Кралство Белгия.
  Предложение на Крум Зарков и група народни представители:
  Член единствен – отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Искрен Веселинов и група народни представители:
  В член единствен думата „Ратифицира“ се заменя с „Не ратифицира“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за член единствен.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф единствен.  ПЕТЪР КЪНЕВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И
  ТУРИЗЪМ
  Форма за търсене
  Ключова дума