Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
23/01/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 953-01-2 от 24 януари 2019 г.

  по Законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), № 902-02-1, внесен от Министерски съвет на 02.01.2019 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по Законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), № 902-02-1, внесен от Министерски съвет на 02.01.2019 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 23 януари 2019 г., разгледа и обсъди Законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
  На заседанието присъстваха: Маринела Петрова – заместник-министър на финансите и г-жа Маргарита Ганева – директор на Дирекция „Външноикономически отношения“ в Министерството на външните работи.
  Законопроектът бе представен от г-жа Петрова.
  Според вносителя целта на предложения законопроект е полагане на началото на процеса на присъединяване на България към ОИСР. В рамките на работната и бюджетната програма на ОИСР за периода 2017-2018 г., ОИСР ще извърши проверка за присъединяване на България към Кодексите на ОИСР за либерализация на движенията на капитали и на невидимите операции. Кодексите на ОИСР са инструмент за международно сътрудничество за управление и либерализация на капиталовите потоци. Кодексите на ОИСР към момента се прилагат от 36 страни от ОИСР, включително и от 12 страни от Г-20. Те са единственото многостранно споразумение между държави, посветено на откритостта, прозрачността и взаимната отчетност на капиталовите потоци.
  Резултатите от проверката на ОИСР, под каквато и да е форма, са собственост единствено на ОИСР. ОИСР управлява средствата в съответствие със своите финансови регламенти.
  Процедурите за присъединяване на България към ОИСР предвиждат единадесет стъпки, като целият процес може да отнеме между 12 и 18 месеца, след което следва окончателна покана за присъединяване от страна на Съвета.
  Настоящото споразумение подлежи на ратифициране от Народното събрание на Република България.
  Според вносителя средствата за законопроекта в размер на 230 хиляди евро са осигурени по бюджета на Министерството на финансите.
  В рамките на обсъждането народният представител Румен Гечев постави въпрос относно резултатите от присъединяването към ОИСР на други държави.
  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 18 гласа, без „Въздържали се” и „Против”,

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), № 902-02-1, внесен от Министерски съвет на 02.01.2019 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума