Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
03/06/2020, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ИЗТОК"
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси, № 002-01-18, внесен от Министерски съвет на 21 май 2020 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне на ръководство на Българската банка за развитие и на приоритетите в работата му. (Точката е закрита)
3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума