Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
10/06/2020, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ИЗТОК"
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 002-01-19, внесен от Министерски съвет на 27 май 2020 г. -- за първо гласуване.
2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума