Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
01/11/2017, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала "ИЗТОК"
Комисията по икономическа политика и туризъм ще проведе съвместно заседание с Комисията по енергетика и Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата при следния дневен ред:

1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2017 г. -- за първо гласуване.
Форма за търсене
Ключова дума