Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
06/02/2019, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
Комисията по икономическа политика и туризъм ще проведе съвместно заседание с Постоянно действащата подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаването на монополите

1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за защита на търговската тайна, № 902-01-1, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2019 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесен от Министерски съвет на 24 януари 2019 г.
3. Представяне на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.
4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума