Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
20/02/2019, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Точка първа се ОТМЕНЯ.
2. Обсъждане и гласуване на законопроект за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., № 802-01-56, внесен от Министерски съвет на 4 декември 2018 г. -- за второ гласуване.
3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума