Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
08/05/2019, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне и обсъждане на Доклад за дейността на Комисията за защита на потребителите през 2018 г., № кип-920-00-1, внесен от Комисията за защита на потребителите на 11 април 2019 г.
2. Отговори на актуални въпроси, отправени от членовете на Комисията по икономическа политика и туризъм към министъра на икономиката, по чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума