Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
05/06/2019, 13:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 902-01-23, внесен от Министерски съвет на 22 май 2019 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на проект на решение за приватизация на обособена част от имуществото на „Пристанище Видин“ ЕООД – Видин, № 902-03-13, внесен от Министерски съвет на 20 май 2019 г.
3. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 902-01-22, внесен от Министерски съвет на 22 май 2019 г. -- за първо гласуване.
4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума