Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
12/06/2019, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за публичните предприятия, № 902-01-27, внесен от Министерски съвет на 5 юни 2019 г. -- за първо гласуване.
2. Обсъждане и гласуване на проект на решение за приватизация на обособена част от имуществото на „Пристанище Видин“ ЕООД – Видин, № 902-03-13, внесен от Министерски съвет на 20 май 2019 г.
3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума