Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
17/07/2019, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
Комисията по икономическа политика и туризъм ще проведе съвместно заседание с Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата и Постоянно действащата подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаването на монополите при следния дневен ред:

1. Представяне, обсъждане и гласуване на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., № 902-00-19, внесен от Министерски съвет на 11 юли 2019 г.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2018 г., № 920-00-14, внесен от Комисия за защита на конкуренцията на 28 май 2019 г.
3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума