Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
05/03/2020, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
1. Изслушване на Министерство на енергетиката, Комисия за енергийно и водно регулиране и дружествата в сектор „Природен газ“ във връзка с договорената нова цена на природния газ

2. Обсъждане на законовата и подзаконовата нормативна уредба в сектор „Топлоснабдяване“
Форма за търсене
Ключова дума