Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
18/06/2020, 12:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
1. Изслушване на Комисията за енергийно и водно регулиране и „Булгаргаз“ ЕАД относно намалението на цените на газа, възстановяване на надвзетите суми и присъединяването на клиенти към газоразпределителните мрежи
Форма за търсене
Ключова дума