Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
22/02/2018
  1. Отговори на актуални въпроси, отправени от членовете на Комисията по енергетика към министъра на енергетиката, по чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  2. Разни.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по енергетика


  П Р О Т О К О Л
  № 13

  На 22 февруари 2018 г., четвъртък, се проведе редовно заседание на Комисията по енергетика при следния

  Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1. Отговори на актуални въпроси, отправени от членовете на Комисията по енергетика към министъра на енергетиката, по чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  2. Разни.
  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по енергетика, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,00 ч. и ръководено от председателя на комисията по енергетика господин Делян Добрев.

  * * *
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Колеги, запознати сте с дневния ред. Който е съгласен с него, моля да гласува. Благодаря. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Дневният ред е приет.
  По
  ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
  давам думата на народните представители за въпроси.
  ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Задавам въпрос, госпожо Министър, с ясното съзнание, че ще ми отговорите, че той не е в пряката компетентност на Вашето ведомство. Каква информация имате: докъде е стигнала процедурата по продажбо-покупката на ЧЕЗ? Ако се стигне до такава продажба, това ще мине през определени регулаторни органи в България. Невероятно е който и да било от кандидатите да не си дава сметка за регулаторната среда, в която ще трябва да работи. Мисля, че сте потърсили разговор с изпълнителната власт по този въпрос. Ако има такава информация, добре е да бъде споделена в българския парламент.
  Стоял ли е на дневен ред въпросът българската държава да се заяви като потенциален купувач? Разглеждали ли сте това като вариант? Ако не се стигне до продажба от Чешката страна, бихте ли разсъждавали в тази посока?
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Има думата за процедура г-н Николов.
  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Предлагам с едноминутно мълчание да почетем паметта на Георги Гергов – изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“, който почина през този месец. (Едноминутно мълчание.)
  МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Въпросът, който постави господин Бойчев, е важен и по него се говори много през последната година. Това е процедура, която се реализира по законодателството на Чешката държава. България няма касателство по този процес. В тръжната процедура са участвали доста компании, голяма част от тях български. Надявам се да се случи онова, което ще е най-добре за сигурността на българската електроенергетика. ЧЕЗ притежава най-значимите активи в тази област.
  За да получи одобрение такава сделка в България (Чешката държава може да реши каквото прецени), трябва да се произнесат КЗК, КФН, КЕВР.
  А по въпроса ако тази процедура не приключи на този етап, дали българската държава би имала интерес да участва в такава процедура, тази тема не е стояла на дневен ред. Ако е била повдигана, аз и колегите ми щяхме да инициираме да бъде информирана Комисията по енергетика и народните представители. За нас е важно да се гарантира сигурността на доставките.
  ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Исках да чуя нещо по-конкретно, но съжалявам, че няма такава информация. Четем само по медиите.
  Формирането на политика в сектора означава да имате инициативата. Предлагам да помислите по варианта българската държава да заяви претенции. Инициативата трябва да дойде от Вас.
  Не мога да приема, че Чешката държава може да бъде по-добър стопанин от нашата страна. Имаме хората и капацитета да управляваме такъв тип дружество.
  МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Споделям виждането Ви по този въпрос. Доколкото си спомням, продажбата на електроразпределителните предприятия в България беше осъществена през 2004-2005 г. Не знам какви са били мотивите за тези стъпки. Архивите са факт. От тях можем да видим аргументите, та българската държава да реши, че някой друг може да е по-добър стопанин от нея.
  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Миналата седмица КЗК излезе с добър анализ на пазара във връзка с топлофикационните дружества. Спомних си, че преди две години имаше работна група в Министерството за изменение на Закона за енергетиката, част „Топлоенергетика“. Имаше препоръки, изведени като извод в доклада на КЗК. Какви са намеренията на Министерството на енергетиката?
  МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Темата, свързана със Закона за енергетиката, на първо място касае българските граждани и е свързана с дейността на топлофикационните дружества. Намирането на най-балансираното решение не е лека задача. В предишния мандат в Министерството беше създадена работна група по ЗИД-а. Имаше основни въпроси, по които не можахме да постигнем консенсус с някои организации на гражданите. Сега докладът на КЗК е обект на анализ от колегите от Министерството на енергетиката. С новите промени в Закона ще бъдем в интерес на българските потребители и ще бъдем адекватни на ситуацията с икономическата дейност на тези дружества.
  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Разбирам, че ще създадете работна група, която да анализира и ще предложи промени в Закона.
  МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Да. Първо искаме добре да се запознаем с анализа на КЗК и как те тълкуват въпросите, по които не можахме да постигнем консенсус в предишната работна група.
  ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Има ли напредък в сондажите за нефт и газ в Българското Черноморие. Очаквахме резултати в началото на тази календарна година. Има ли информация за това в Министерството на енергетиката, подадена от фирмите – оператори на концесиите?
  МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Още от първия премиерски мандат на Борисов с министър г-н Добрев е проведена процедура за търсене и проучване от компаниите „Шел“, „Тотал“, „Рапсол“ и „ОМV“ в блок „Хан Аспарух“. Съгласно договора компаниите са длъжни да предоставят такава информация в Министерството на енергетиката. Но дали има конкретни резултати от търсенето – нямаме такава информация. Когато я получим, ще Ви информираме.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: И аз следя темата.. Министерството ще има тази информация, когато се внесе геоложки доклад и се кандидатства за геоложко и търговско откритие. Дай боже да има такова. Компаниите решават дали да съобщят на обществеността открили ли са нещо. В случая с „Хан Аспарух“ в края на 2016 г. при отчет на третото тримесечие „Тотал“ съобщи, че са открили нефт, но това остана незабелязано, защото съвпадна с президентските избори. В началото на януари трябваше да приключат с втория сондаж. Планират и трети сондаж, какъвто нямаше в първоначалната работна програма. Това са добри новини.
  В блок „Силистар“, който сега се казва „Хан Кубрат“, „Шел“ имаше проучване на документацията, нямаше задължителен сондаж в тяхната оферта. Сега планират евентуален сондаж, което означава, че са обнадеждени от геоложката информация. В този блок направиха най-мащабната тридесеизмика, правена някога в Черно море. Това е добра новина. Готови са да рискуват десетки милиони евро.
  Трета добра новина – преди няколко дни „Газпром“ и „Ени“ заявиха, че започват да проучват тяхната част - руското Черно море, въпреки че досега никой не проявяваше интерес към Черно море. Правят се проучвания в Румъния и Турция. Това е обнадеждаващо.
  МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Преди няколко месеца „Тотал“ поиска удължаване на срока за търсене и проучване с две години. Надяваме се да имаме добра новина съвсем скоро.
  ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря на г-жа Петкова и на г-н Добрев за информацията.
  ТАСКО ЕРМЕНКОВ: ЕРП-тата бяха продадени по време на правителството на НДСВ. По време на министър Трайчо Трайков от ГЕРБ бяха продадени и остатъчните 33%. БСП няма нищо общо с тази работа.
  В първата половина на 2014 г. ДКЕВР с председател г-н Боев отправи питане до Главна дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия относно договорите, сключени между НЕК, „Контур глобал“ от Марица-изток 3 и Националната енергийна комапания „И Ей Ес – Марица изток 1“ дали има предполагаема държавна помощ под формата на дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия. Главната дирекция „Конкуренция“ образува преписка „Ес А.39101/2014 Си Пи“. Кореспонденцията се води с Министерството на финансите. Вече 4 години няма никаква информация в обществото какво се случва с тези договори. Има слухове (в голяма степен достоверна информация), че има писмо от Европейската комисия, че тези договори са несъвместими с европейското законодателство.
  Каква информация имате в Министерството на енергетиката относно бъдещето на тези договори с двете централи? Кога за последен път сте си говорили с директорите на централите? Обсъждали ли сте въпроса за обратното им изкупуване и в какъв етап е този процес, ако въобще е започнал?
  МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Първо, със сигнала, изпратен през 2014 г. от ДКЕВР в Европейската комисия, успяхме да изненадаме комисията. Договорите при подписването им са одобрени като финансов модел от самия регулатор. Процедурата върви вече четвърта година. Тези сложни процедури не зависят от българската страна. В края на 2015 г. с решение на Министерския съвет, тъй като въпросът касае тематиката „държавна помощ“, започна да се занимава Министерството на финансите чрез наши процесуални представители – наети компании, за да се намери начин да се предоговорят условията на договорите или да се намери друго решение, удовлетворяващо максимално българската страна и да защити инвестицията на двете централи.
  Не мога да представя някаква информация, налична в Министерството на енергетиката. Диалогът се води между Министерството на финансите, БЕХ, Министерството на енергетиката, Европейската комисия. Официално становище от Европейската комисия, че е налице нерегламентирана държавна помощ, няма.
  Пояснение. Ако Европейската комисия се произнесе по сигнала от края на 2014, че е налице нерегламентирана държавна помощ, тъй като сигналът е срещу българската държава, това означава, че ако има такава помощ, тя трябва да я възстанови и да заведе регресивен иск срещу тези, на които е предоставила помощта. Водят се разговори, за да бъде постигната договореност, която да даде възможност да се изплатят на централите невъзстановяемите разходи, да се споразумеем по тази сума и да има предоговаряне или прекратяване на договорите. Нямам нова информация. Когато имаме такава, ще Ви я съобщим. Полагат се всички усилия да бъдат защитени интересите на страната и интересите на инвеститорите.
  ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Не съм използвал термина „нерегламентирана държавна помощ“. Питах: имате ли информация дали Европейската комисия възприема тези договори като несъвместими с европейското законодателство? Ако е така, те трябва да бъдат предоговорени.
  Вторият въпрос беше: кога за последен път се видяхте с директорите на тези централи, за да няма обидени хора от такава бъдеща неизбежна за държавата ни операция.
  МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Започнахте със сигнала до Главната дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия. Той се отнася единствено за предоставена нерегламентирана държавна помощ.
  С колегите от двете американски централи поддържаме добър професионален диалог и се виждаме регулярно на срещите, организирани от Министерството на енергетиката във връзка с дерогацията за големите горивни инсталации. Имаме добър регулярен контакт с тях. Може би през следващата седмица ще проведем още една такава среща.
  ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Можете да не ми отговорите сега, но обърнете внимание на състоянието на топлофикациите в Габрово и Перник. Изпратих сигнал до КЕВР, който Ви е препратен. Пуснал съм въпрос за писмен отговор на тази информация. Хората са си направили вътрешна инспекция – ако не се предприемат мерки, догодина „Топлофикация“ – Габрово, може да я няма.
  „Топлофикация“ – Перник повече не работи, отколкото работи. Наскоро имаше пожар. Откакто е станала частна собственост, не се правят никакви инвестиции. Използва се некачествено гориво. Обърнете внимание, защото става въпрос за хората.
  МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Благодаря за информацията. Депозирали сте и въпрос за „Топлофикация“ – Габрово. Миналата година имаше подобен сигнал и от Министерството на енергетиката бе направена проверка. Бяха съставени актове за нарушения. Има наказателни постановления. Вашето притеснение ще бъде проверено по най-бързия начин и ще Ви информираме.
  ИВАН ГЕНОВ: Какво става със защитните съоръжения на оборудването на площадката в Белене?
  МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Г-н Генов повдигна не без основание този въпрос в началото на зимата. От НЕК и БЕХ бяха предприети бързи действия. Стартирахме обществена поръчка с избор на изпълнител за изграждането на навесните съоръжения. Изчакваше се останалата част от оборудването, която трябваше да е позиционирана на площадката на Белене. Процедурата беше проведена, стигна се до сключването на договор, но когато трябваше да се подпише договорът, спечелилият търга се отказа, а той беше единствен участник в процедурата.
  НЕК със свои сили и средства е предприела действия, за да бъде защитено оборудването. В ход е нова обществена поръчка, за да гарантираме сигурността на оборудването. Петър Илиев е тук и може да добави по-подробна информация.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Г-н Илиев, можете да поканите някои от народните представители, които желаят, да посетят площадката.
  ПЕТЪР ИЛИЕВ: Няма проблем. Трябва да бъдем уведомени по-рано, защото достъпът е по-специален.
  Защитните съоръжения се произвеждат във Франция. Обяснението на фирмата беше, че френската страна е вдигнала цените и не могат да се оправят с новите цени в рамките на този договор. Сега сме обявили нова обществена поръчка. Тече подаването на оферти. Надявам се да стане бързо.
  За ротора – не знам за какво сме се забавили. С Иван Андреев и с другите колеги от БЕХ сме в отлични отношения и си помагаме. Относно ротора колегите от Козлодуй идваха два пъти на площадката, но имат съмнение, че някои от размерите не отговарят или нещо трябва да се преработва. Това ги притеснява. За да не го купят и после да се чудат какво да го правят, се разбрахме да им го предадем на отговорно пазене. В момента те са в процес на избор на фирма, която да го достави от Белене в Козлодуй, да го проверят на място дали става или не. Ако става, ще им го предоставим на взаимно изгодна цена.
  Същия интерес проявяват колегите от Марица-изток 2. В момента и те оглеждат оборудването.
  ИВАН ГЕНОВ: Забавили сме се, защото нямаме никакви шансове по време на ремонта, който започва в края на март, този ротор да се монтира. Замервания ще бъдат направени, ще бъде транспортиран в Козлодуй. Въпрос за ротора не зададох. Дано не стане така, че и догодина да не можем да го монтираме.
  ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Не им се дава само роторът. Искат да Ви дадат всичко наведнъж в Козлодуй.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Има ли други въпроси? Не виждам.
  Благодаря за участието в днешното заседание на комисията.
  Закривам заседанието.


  (Закрито в 14,45 ч.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДЕЛЯН ДОБРЕВ

  Стенограф:

  Карамфил Матев
  Форма за търсене
  Ключова дума