Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
07/11/2019, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Представяне на информация от министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Петя Аврамова, за напредъка по въвеждане в експлоатация на електронната система за таксуване на база време и разстояние, във връзка с прието Решение от Народното събрание на 15 февруари 2019 г.
2. Представяне и обсъждане на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет.
Форма за търсене
Ключова дума