Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
20/02/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Представяне на информация от министъра на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Петя Аврамова, съгласно прието решение на Народното събрание от 15 февруари 2019 г., за напредъка по въвеждане в експлоатация на електронната система за таксуване на база време и разстояние.
2. Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 054-01-6, внесен от Спас Панчев.
3. Представяне и обсъждане на законопроект за допълнение на Закона за устройство на територията, № 054-01-12, внесен от Юлиан Ангелов и група народни представители.
4. Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 002-01-3, внесен от Министерски съвет.
Форма за търсене
Ключова дума