Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
29/10/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1.Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 002-01-50, внесен от Министерски съвет.

2.Представяне и обсъждане за законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 002-01-54, внесен от Министерски съвет.

3.Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 002-01-57, внесен от Министерски съвет.

4.Годишен доклад за младежта за 2019 г., № 002-00-28, внесен от Министерски съвет.
Форма за търсене
Ключова дума