Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
17/07/2019 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси в подкрепа на F-16“ (Мunitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги” (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване“ (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment), № 902-02-19, внесен от Министерски съвет на 15.07.2019 г.
  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси в подкрепа на F-16“ (Мunitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги” (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване“ (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment), № 902-02-19, внесен от Министерски съвет на 15.07.2019 г.
  На редовно заседание, проведено на 17 юли 2019 г., Комисията по отбрана обсъди проект на закон на Народното събрание за ратифициране на четири международни договора, свързани с реализацията на Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“, както следва: международен договор (LOA) BU-D-SAB, „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка” (F-16 Block 70 aircraft and associated support); международен договор (LOA) BU-D-AAA, „Боеприпаси в подкрепа на F-16” (Munitions in support of the F-16); международен договор (LOA) BU-P-AAD, „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги” (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services); и международен договор (LOA) BU-P-LAR, „Многофункционална система за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване” (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment), № 802-03-9, внесен от Министерски съвет на 02.07.2018 г.

  На заседанието присъстваха 21 народни представители.

  В заседанието участваха господин Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната; господин Емил Караниколов, министър на икономиката; госпожа Емилия Кралева, заместник-министър на външните работи; госпожа Росица Велкова, заместник-министър на финансите; господин Атанасов Запрянов, заместник-министър на отбраната; генерал Андрей Боцев, началник на отбраната; генерал-майор Цанко Стойков, командир на ВВС; и господин Иван Найденов, постоянен секретар на МВнР.

  В заседанието взеха участие и народните представители Павел Шопов и Спас Панчев, които не са членове на Комисията по отбрана.

  Проектът на закон за ратификация беше представен, от името на съвносителите на законопроекта, от господин Каракачанов.
  В изказването си, министър Каракачанов запозна членовете на Комисията по отбрана с проведените консултации и преговори с американската страна за придобиване на нов тип боен самолет F-16V Block 70 от Република България, в съответствие с решението на 44-то Народно събрание, прието на 16 януари 2019 г. (ДВ бр.6 от 18.01.2019 г.).

  Министър Каракачанов посочи, че в хода на своята работа преговорният екип е постигнал съгласие от американската страна за намаляване на пакетната цена от 1,41 млрд. щ.д. до 1,256 млрд. щ.д., като е успял да запази пакета от способности, поискани в изпратеното на 21.02.2019 г. от Министерството на отбраната писмо с искания (Letter of Request – LOR) в приемливи граници. Той запозна членовете на Комисията по отбрана с предприетите действия на Държавния департамент на САЩ, отчитайки финансовите ограничения на Република България, за намаляване на общата цена с до 60 млн. щатски долара посредством искане от Конгреса на САЩ на допълнително финансиране по програмата Foreign-Military Financing (FMF) на проекти, които ще бъдат изпълнени в интерес на Република България – за обучение на летателен състав, доставка на оборудване/въоръжение и/или за реализация на инфраструктурни проекти в авиобазата По този начин общият ефект за проекта за придобиване на самолетите ще е намаляване на цената до 1,2 млрд. USD. Предстои искането на Държавния департамент да бъде разгледано от Конгреса на САЩ до края на настоящия месец.

  Министър Каракачанов обобщи че внесеният в Народното събрание проект на закон за ратификация обхваща четири международни договора, обединяващи доставката на цялостния пакет – самолети, оборудване за мисиите, средства за наземно обслужване, въоръжение, средства за обучение на летателен и инженерно-технически състав на обща стойност $ 1,256,153,980 USD. Придобиването на нов многоцелеви изтребител като F-16 Block 70 от САЩ, ще издигне на ново качествено ниво бойните способности на българската бойна авиация и ще я направи оперативно съвместима с партньорите от НАТО. Предложението отговаря на интересите на външната политика и национална сигурност на Република България, както в региона, така и в съюзен формат.

  В последвалата дискусия отношение взеха народните представители Кольо Милев, Таско Ерменков, Христо Гаджев, Владимир Тошев, Симеон Симеонов, Георги Андреев, Васил Антонов, Николай Цонков, Слави Нецов, Пламен Манушев, Валентин Радев, Джема Грозданова, Константин Попов, Джейхан Ибрямов, Спас Панчев и Павел Шопов.

  В дискусията се очертаха две позиции: на категорична подкрепа на сделката със САЩ за F-16 и на несъгласие с параметрите на предлаганата сделка.

  Изказалите се в подкрепа изтъкнаха категоричните оперативни предимства на F-16, максималното съответствие на офертата за F-16 с българските изисквания, постигането на пълна оперативна съвместимост във въздуха и на земята с нашите съюзници, перспективите пред стратегическото партньорство и военно-техническото сътрудничество със САЩ, постигането на най-добро съотношение цени-ползи, бойния опит на F-16, който е изпитан многократно в бойни операции. Беше посочено, че придобиването на F-16 е предпоставка страната ни да бъде не само консуматор на сигурност, но да бъде и равностоен и уважаван съюзник в рамките на двустранните и многостранни договори за гарантиране на националната ни сигурност. Беше подчертано, че придобиването на F-16 е началото на дълбока технологична промяна във въоръжените ни сили, а от там и дълбока промяна в мисленето. С ратифицирането на договорите за F-16 от Народното събрание българските ВВС ще се наредят сред водещите съюзници от НАТО, ще придобият самолет, който е носител на нови съвременни технологични решения, характерни за самолетите 5-то поколение. Експлоатацията на такъв самолет ще даде възможност на българските военнослужещи да имат достъп до последните достижения на световната наука и технологии и ще създаде условия за плавен преход към 5-то поколение самолет. Придобиването на F-16 индиректно ще даде отражение върху отбранителната ни индустрия, българската наука, образователната система и много други области.

  Изказалите се „Против“ сделката изтъкнаха четири групи аргументи: високата цена на сделката, плащането по сделката наведнъж, надхвърляне на разходите за отбрана над 2% от БВП, орязването на пакета и от там на способностите на самолета.

  Като изразиха убедеността си, че F-16, Блок 70/72 е най-добрия изтребител, който страната ни може да си позволи към днешния ден министър Каракачанов, министър Караниколов, заместник-министър Кралева, заместник-министър Велкова, заместник-министър Запрянов, генерал Боцев, генерал-майор Стойков дадоха подробни и обосновани разяснения по аргументите против сделката. Те посочиха, че секторът отбрана дълги години е бил недофинансиран, поради което нуждите пред него са големи и изискват сериозни инвестиции. Беше посочено, че еднократното плащане на договорената цена е наложено от американското законодателство и от факта, че към момента нямаме кредитна история със САЩ. Беше потвърдено, че сумата е по силите ни от гледна точка на бюджета. Беше изтъкнато, че с растящите цени в оръжейните доставки, ако трябва да договаряме подобни условия след време, цената ще бъде значително по висока. Изразиха абсолютно несъгласие с тезата, че пакетът, а от там и способностите на самолета са орязани. Подчертаха, че самолетът като платформа притежава всички способности, които очакваме той да притежава. Нищо от тези способности на самия самолет не е орязано. Намален е броят на някои видове боеприпаси, на ракетите „Въздух-Въздух“, елиминирани са управляемите боеприпаси „Въздух-Повърхност“, но това не е такъв проблем, защото ще ни трябват години докато напълно усвоим самолета. Първо трябва да започнем да решаваме приоритетната задача по въздушно патрулиране и след това ще преминем към решаване на други видове задачи т.е. да използваме пълните възможности на самолета. Едва тогава ще се наложи да закупим тези боеприпаси, които в момента не са включени в пакета.

  Всички изказали се оцениха мащабите на проекта за придобиване на нов тип боен самолет и неговото значение за ВВС, Българската армия и страната. От своя страна благодарих на членовете на Комисията по отбрана за конструктивната дискусия и поставянето на националния интерес на първо място.

  След приключване на дебатите, членовете на Комисията по отбрана с 13 (тринадесет) гласа „ЗА“, 8(осем) гласа „ПРОТИВ“ и 0 (нула) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приеха следното

  СТАНОВИЩЕ:

  „Комисията по отбрана предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Закон за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси в подкрепа на F-16“ (Munitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги” (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване“ (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment), № 902-02-19, внесен от Министерски съвет на 15.07.2019 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума