Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
17/09/2020 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България, №002-01-38, внесен от Министерски съвет на 17.08.2020 г.
  На редовно заседание, проведено на 17 септември 2020 г., Комисията по отбрана разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България, № 002-01-38, внесен от Министерски съвет на 17.08.2020 г.
  Присъстваха началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов, заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов, постоянният секретар Антон Ластарджиев и парламентарният секретар Ваня Деневска.
  Мотивите към законопроекта бяха представени от заместник-министър Запрянов. В тях той посочи, че със законопроекта се създава възможност за изпълнение на срочна служба в доброволния резерв, като всеки български гражданин до 40 г., по негово желание и при условие, че отговаря на изискванията на закона, може да служи във въоръжените сили за срок до 6 (шест) месеца. С увеличаване броя на български граждани с военна подготовка ще се подобри възможността за попълване на запаса на въоръжените сили. Открива се и възможност за по-гъвкав подход и разширяване на обучението на българските граждани в етапите на средното образование за придобиване на умения, свързани със защитата на родината, с оцеляване при кризи от военен характер, както и за усвояване на знания за мисиите и задачите на въоръжените сили. Ще се увеличат и възможностите на въоръжените сили за комплектуване на контингенти, участващи в операции и мисии извън територията на страната с необходимите специалисти, изпълняващи договор за служба в доброволния резерв. Предложено е и увеличаване на годините за водене на отчет на запасните, с което ще се подобрят мобилизационните способности на страната и ще се повиши готовността на въоръжените сили за защита на Отечеството чрез ефективно използване на тези български граждани, съобразно специфичната им подготовка. Доброволните резервисти ще може да се използват по-ефективно за срока на договора, чрез въвеждане на изискване от 2 години до навършване на пределна възраст за прием на служба в доброволния резерв. Работодателите, от своя страна, ще имат възможност да запазват персонала си, като осигуряват неплатен отпуск на работниците/служителите си и им позволяват да преминат срочна служба в доброволния резерв.
  Изказаха се народните представители Христо Гаджев, Валентин Радев, Николай Цонков и Симеон Симеонов.

  Народният представител Христо Гаджев изрази подкрепа за предложените изменения, част от които променят досегашния модел на окомплектоване на доброволния резерв и призова за нов поглед към часовете по военно обучение в средните училища с цел приобщаване на част от младежите към бъдеща реализация във въоръжените сили и БА.
  Народният представител Валентин Радев изрази подкрепа за законопроекта и изтъкна, че десет години след въвеждането на закона за резерва, това е начин да се търси ефективност с развитие на нови форми за окомплектоване и създаване на допълнителен контингент от граждани с военна подготовка за защита на отечеството.
  Народният представител Николай Цонков посочи, че депутатите от парламентарната група на БСП за България - членове на комисията по отбрана, ще се въздържат от подкрепа на законопроекта. Според него е направен опит проблемите с некомплекта на БА да бъдат решавани чрез създаване на нов вид служба в доброволния резерв, а не със създаване на условия за директен прием на повече кандидати за служба в редовната армия.
  Народният представител Симеон Симеонов изрази подкрепа за законопроекта като изтъкна, че мерките са крайно наложителни за справяне с некомплекта, но за реализиране на намеренията е особено важно финансовото осигуряване на предвидените дейности.
  В заключение председателят на Комисията по отбрана Константин Попов благодари за съдържателната дискусия, посочи законопроектът като неразделна част от усилията на управляващото мнозинство и министерството на отбраната за усъвършенстване на отбранителната политика и изрази очаквания за постигане на практически резултати при неговата реализация след окончателното му приемане.
  На проведеното гласуване, С 12 гласа „За“ , нула гласа „Против“ и 7 гласа „Въздържал се“, Комисията по отбрана предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България, № 002-01-38, внесен от Министерски съвет на 17.08.2020 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума