Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
01/11/2018 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г. № 802-01-49 внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2018 г.
  ДОКЛАД
  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г. № 802-01-49 внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2018 г.

  На свое заседание проведено на 1 ноември 2018 г., Комисията по отбрана обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2018 г.
  На заседанието присъстваха министърът на отбраната Красимир Каракачанов, заместник-министър Анатолий Величков, началникът на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев, постоянният секретар на отбраната Антон Ластарджиев и директорът на дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“ Ангел Маринов.
  Представител на министерството на финансите беше началникът на отдел „Държавни разходи“ Илияна Владова.
  Министърът на отбраната във встъпителните си думи изрази удовлетворение от размера на средствата в бюджета ма МО в изпълнение на социалните ангажименти и осигуряването на войските.
  В изложението си заместник-министърът Анатолий Величков отбеляза, че разходите за отбрана се увеличават за втора поредна година. Особено важно е, че наред със средствата за персонал нарастват и тези за издръжка и капиталови разходи, а с осигуряването на средства за инвестиционните проекти се гарантира развитието на модернизацията на Въоръжените сили.
  Представителят на министерството на финансите Илияна Владова отбеляза общата социална насоченост на бюджета и приоритетното финансиране на отбраната, заедно с образованието и здравеопазването.
  В разискванията взеха участие народните представители Кольо Милев, Николай Цонков, Милен Михов, Симеон Симеонов, Валентин Радев и Славчо Велков. Основната част изразиха удовлетворение от повишаването на разходите по Бюджета на МО, което в сравнение с 2018 г. е 18%. Беше посочено, че за пръв път от години увеличението за капиталови разходи е двойно, а за издръжка на войските с почти 40 %. Това ще позволи стартиране на основни проекти от портфолиото на МО извън основните проекти за модернизация. Нарасналите средства за издръжка осигуряват гориво за авиацията, флота и СВ, възстановяване на необходимата техника, средства за учебно-материалната база, попълване на запаси и най-вече за бойна подготовка.
  Резерви по отношение на бюджета изрази народният представител Колю Милев, като посочи, че със средствата за персонал няма да бъде решен некомплекта, а инфлационния натиск поставя под съмнение ефективността на останалите дейности.
  Народният представител Симеон Симеонов определи бюджета за отбрана като втора глътка въздух след този за 2018-та. Не бива да има отстъпление и през следващите години, защото нуждите на Въоръжените сили са огромни след години на съкращаване и спорни решения.
  В заключение председателят на комисията Константин Попов посочи видимите предимствата на бюджета за отбрана за 2019 г. Реалното увеличение показва, че Правителството за втора поредна година поставя отбраната като основен приоритет. Основа на нарастването и качество на бюджета за отбрана е неговата предсказуемост и прогнозируемост, което е ясна политика на управляващото мнозинство и Правителството по отношение развитието на Въоръжените сили. С него се осигурява изграждане и поддържане на ключови компоненти от системата за отбрана и се гарантира поддържането на способности на Въоръжените сили по отбраната на страната и колективната отбрана.
  След приключването на обсъждането беше проведедено гласуване, в което участваха 20 (двадесет) народни представители. С 11 (единадест) гласа „ЗА", 7 (седем) гласа „ПРОТИВ" и 2 (два) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ , Комисията по отбрана прие следното

  СТАНОВИЩЕ:
  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г.,
  № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2018 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума