Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
14/05/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Представяне в Комисията по отбрана на офицери, удостоени с указ на Президента на Републиката с висше военно звание в съответствие с чл. 136, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

2.Законопроект за ратифициране на Шестия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа, № 002-02-3, внесен от Министерски съвет на 12.03.2020 г.

3.Проект на решение за налагане на мораториум върху проект за инвестиционен разход "Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизираната бригада", приет с Решение на 44-то Народно събрание от 8 юни 2018 г. и актуализиран проект за инвестиционен разход "Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС", приет с Решение на 44-то Народно събрание от 19 юли 2018 г., № 054-02-27, внесен от народните представители Пламен Христов, Полина Цанкова-Христова и Албена Найденова на 13.04.2020 г.

4.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума