Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
14/01/2021, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Изслушване на министъра на отбраната по актуални въпроси на политиката за отбрана съгласно т. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума