Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
19/02/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
ДНЕВЕН РЕД:


1.Разглеждане на Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., № 002-00-3, внесен от Министерски съвет на 27.01.2020 г.;

2.Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 054-01-9, внесен от н.п. Славчо Атанасов и група народни представители на 07.02.2020 г.;

3.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума